Results for 'Bellinckx Ruben'

1 results found

Biography

Courtesy of Ronny Van De Velde

Ronny Van De Velde

The main inspiration of Ruben Bellinkx's work is his close environment in which he lives with everyday utensils, furniture and objects. He often shows them in situations where they lose their logical function. Through subtle interferences in daily situations, manipulating objects and showing them in absurd combinations, Bellinkx creates appearances that generate a new meaning. His works are often balancing on the edge of recognition and estrangement and several layers of meaning arise; the vulnerability and instability of our apparent reality become distinct. In recent years animals have been important actors in the work of Bellinkx. He made several drawings, installations and films in which animals have a particular relationship with a table, a chair, an object or architecture. The main issue in these works was the attempt to accustom the animals to a domestic setting, creating a visualisation of the tragic interweaving of the animal with human culture. In this film installation three dogs attack a chair and compete with each other to gain possession, resulting in the complete destruction of the chair. Throughout history, the chair is acknowledged as a symbol of authority, status and wealth and is a ubiquitous part of domestic settings. The destruction of a symbol of domesticity presents a visual metaphor for an attack on civilization. Ruben Bellinkx toont veelal situaties waar gebruiksvoorwerpen, attributen en dagelijkse leefruimtes hun vanzelfsprekende rol verliezen. Bepaalde voorwerpen krijgen door specifieke combinaties en manipulaties een andere functie en/of context. Doordat Ruben Bellinkx al zijn ingrepen daadwerkelijk uitvoert creëert hij, in tegenstelling tot een virtuele wereld die enkel kan bestaan doormiddel van digitale beeldbewerkingen, een surreële wereld. Daarbij past hij het object zelf aan in plaats van het beeld. De verwondering die dit bij de toeschouwer kan oproepen wil hij versterken door een compositie of setting te creëren die een verstild poëtisch beeld achterlaat dat balanceert op de rand van herkenning en vervreemding. Met dagelijkse, herkenbare elementen wordt een ongeziene situatie getoond waarbij de toeschouwer geconfronteerd wordt met de conditionering van zijn blik en zijn vooringenomen positie moet heroverwegen. Er ontstaan beelden met meerdere betekenislagen waarbij de kwetsbaarheid en instabiliteit van onze schijnbaar zekere realiteit voelbaar wordt. Ruben Bellinkx maakt gebruik van de media tekenen, film, video, fotografie en installaties. Het ontwikkelen van een idee gebeurt meestal al tekenend, pas in een later stadium kijkt hij in welk medium een idee het beste tot uitdrukking komt. Het accent ligt daarbij vooral op film en video.

Partners: