Results for 'Morellet Francois'

1 results found

Biography

Courtesy of Ronny Van De Velde

Ronny Van De Velde

Wordt door sommige waarnemers een postmodernist avant la lettre genoemd. In elk geval onderscheidt hij zich door zijn humor van de meeste naoorlogse geometrisch abstracte kunstenaars. Zijn systematisch ironische benadering van wat artistiek mogelijk en onmogelijk is kan ook als kritiek van bepaalde orthodoxe tendensen worden begrepen. Morellet slaagt er altijd opnieuw in de toeschouwer in verwarring te brengen, door zijn schilderijen en objecten de beperkingen die hun zijn toegewezen te laten overstijgen. Niet met baldadige, neodadaïstische ingrepen, maar door minimale – geen minimalistische – verschuivingen die het hele beeld op losse schroeven zetten. Tegelijk verwijst het efficiënte karakter van zijn ontregelende werk naar de grote traditie van de abstracte kunst zonder in de val te trappen van eindeloze herhaling van decoratieve sjablonen.

Partners: