Description & Technical information

Kleurenoffset
(38) pp., niet opengesneden, gebrocheerd.
Uitgegeven door (a) Petersburg Press, Londen,
(b) Edition Hossmann, Brussel, en (c) Verlag Dumont Schauberg, Keulen. De Franstalige en Duitse versies in coëditie met Petersburg Press.
Oplage: (a) 1100 exemplaren waarvan 100 luxe-exemplaren (1-100), genummerd en M.B. gesigneerd
met een kleurenfilm, zonder klank, 16 mm, 4’15”, Un Voyage en Mer du Nord, in een blauwe filmdoos met bedrukt etiket. (b)
1000 exemplaren waarvan 10 genummerde en
gesigneerde luxe-exemplaren met de film. (c)
1000 gewone exemplaren.

Date:  1973
Period:  20th century
Dimensions: 15 x 17.5 cm (5⁷/₈ x 6⁷/₈ inches)
Categories: Paintings, Drawings & Prints