James Ensor

Duinen, 1880

Ronny Van De Velde

Date 1880

Period late 19th century

Medium Olie op doek

Dimension 22.5 x 34 cm (8⁷/₈ x 13³/₈ inches)

Date: 1880

Period: late 19th century

Medium: Olie op doek

Signature: Gesigneerd en gedateerd '80’ - Verso etiketten tentoonstellingen

Dimension: 22.5 x 34 cm (8⁷/₈ x 13³/₈ inches)

Provenance: Gal. Breckpot, Brussel/Antwerpen
Verzameling Fernand Pirson, Brussel
Verzameling Dr. Fernand Zenner, Gent

Literature: Patrick Florizoone, Pandora, De baden te Oostende - James Ensor satiricus, 1996, cat. nr. 5
Xavier Tricot, Mercatorfonds, James Ensor. Leven en werk. Oeuvrecatalogus van de schilderijen, Brussel 2009, nr. 182 ill.

Exhibition: Brussel, Galerie Georges Giroux, Hommage à James Ensor, 1945, nr. 27
Charleroi, Cercle Artistique et Littéraire  Salle de la Bourse, XXIIIe Salon: Hommage à James Ensor, 1949, nr. 7 (daar getiteld "Vue de Dunes")
Antwerpen, KMSKA, Retrospectieve James Ensor, 1951, nr. 20
Gent, MSK, Ensor in de Gentse verzamelingen,1969, nr. 14
Gent, MSK, Het landschap in de Belgische kunst 1880-1914 ,1980, nr. 205 (daar getiteld "Duinengezicht")
Oostende, Venetiaanse Gaanderij, De baden te Oostende - James Ensor satiricus, 1996

Discover the Gallery
image

Ronny Van De Velde

19th and 20th century painting and sculpture, graphic design, photography, vettings

An unhandled error has occurred. Reload 🗙