Marketplace
Ardabil Verneh
Back to all artworks

Ardabil Verneh

N. Vrouyr

Dimension 150 x 105 cm (59¹/₁₀ x 41³/₁₀ inches)

erneh  weeftechniek (te vergelijken met sumaktechniek) toegepast in Noord-West Iran in de streek van Ardabil. Ketting en inslag wol. Nieuwe productie

Ardabil is een stad in het Noordwesten van Iran met een rijk verleden waar zich het graf bevindt van Cheikh Safî ad-Dîn die zijn naam gaf aan de dynastie van de Safavieden die van 1501 tot 1722 heerste over het Perzische rijk. Alvorens de hoofdstad te verhuizen naar Tabriz verbleef Shah Ismaïl I in Ardabil.ref. 22230

Dimension: 150 x 105 cm (59¹/₁₀ x 41³/₁₀ inches)

Discover the Gallery
image

N. Vrouyr

Carpets and Textiles

An unhandled error has occurred. Reload 🗙