Marketplace
Schets voor twee mannen op de rug gezien, ca. 1891
Retour à toutes les oeuvres d'art

Henry Van de Velde

Schets voor twee mannen op de rug gezien, ca. 1891

Ronny Van De Velde

Provenance: Henry van de Velde nalatenschap
Thyl Van de Velde Brussel
Galerie Campo, Antwerpen
Galerie Ronny Van de Velde

Literature: A.M. Hammacher, De wereld van Henry van de Velde,  met catalogue raisonné door Dr. Erika Billeter, Mercatorfonds, Antwerpen, 1967, nr. 131, p. 335
Xavier Tricot, Henry van de Velde (1863-1957) Oeuvrecatalogus van de tekeningen en van de schilderijen, Galerie Ronny Van de Velde/Ludion nr. 59
p. 109

Exhibition: Solo tentoonstelling, Brussel, Galerie L’écuyer, 1970, no 20
Antwerp, Galerie Campo, 1975, no. 26, Schets voor twee mannen op de rug gezien, 1891 verso
Ronny Van de Velde, The Mind of the Artist, 2013, no. 16 (ill.) schets voor Two men seen from behind, 1891

Découvrez la galerie
image

Ronny Van De Velde

19th and 20th century painting and sculpture, graphic design, photography, vettings

An unhandled error has occurred. Reload 🗙