Marketplace
Brug en façade van paleis - Venetië, 1913
Back to all artworks

Jules Schmalzigaug

Brug en façade van paleis - Venetië, 1913

Ronny Van De Velde

Provenance: Nalatenschap Jules Schmalzigaug
Walter Malgaud, Brussel
Verzameling Thierry Malgaud, Corroy-le-Grand

Literature: Kunst van Heden, Hommage aan Jules Schmalzigaug, 1923, p. 22 nr. 184
Phil Mertens, Jules Schmalzigaug (1882-1917), Ronny Van de Velde, Brussel-Antwerpen, 1984, p. 77  nr. 40  ill. in zwart-wit
KMSKB, Lijst van de tentoongestelde werken, Brussel, 1985, p. 3 nr. 16
Adriaan Gonnissen, Jules Schmalzigaug Futurist, Oostende, Mu.ZEE, 2016,
p. 31 nr. 10 ill. in kleur
Peter J.H. Pauwels, Jules Schmalzigaug 1882-1917, Galerie Ronny Van de Velde, Antwerpen/Ludion, Brussel, 2020, p. 139 ill.
Ronny en Jessy Van de Velde, tekst Adriaan Gonnissen, Jules Schmalzigaug – Oeuvrecatalogus, Galerie Ronny Van de Velde, Knokke-Antwerpen/Ludion, Brussel, 2020, p. 135 nr. 412 ill.

Exhibition: Antwerpen, Kunst van Heden, Hommage aan Jules Schmalzigaug, 1923
Brussel, KMSKB, Jules Schmalzigaug (1882-1917), 1985
Bergen op Zoom, Markiezenhof, Jules Schmalzigaug (1882-1917), 1985
Delft, Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Jules Schmalzigaug (1882-1917),    1985-1986
Nijmegen, Commanderie van St. Jan, Jules Schmalzigaug (1882-1917), 1986
Brussel, KMSKB, Jules Schmalzigaug, een Belgische futurist, 2010
Oostende, Mu.ZEE, Jules Schmalzigaug en het kookboek van het futurisme, 2016

Discover the Gallery
image

Ronny Van De Velde

19th and 20th century painting and sculpture, graphic design, photography, vettings

An unhandled error has occurred. Reload 🗙